Projekt jest ukierunkowany na edukację nauczycieli szkół średnich i zawodowych w dziedzinie robotyki. Tematyka dotycząca robotyki została wybrana z szerokiej grupy ważnych zagadnień, które występują w przemyśle motoryzacyjnym. Branża ta obecnie bardzo szybko rozwija się na Słowacji, a jednocześnie jest wciąż bardzo istotna w całej Europie. Od pewnego czasu przedsiębiorstwa produkujące na rzecz motoryzacji narzekają na trudności w pozyskaniu profesjonalnych, dobrze wykształconych operatorów linii montażowych i technologii zrobotyzowanych. Braki wiedzy są widoczne już u świeżych absolwentów szkół średnich i zawodowych. Dotyczą one głównie umiejętności, programowania, sterowania i obsługi systemów zrobotyzowanych. Sytuacja ta wynika z niskiego poziomu edukacji w szkołach zawodowych, który w dziedzinie robotyki jest powodowany z kolei brakiem materiałów edukacyjnych na odpowiednim poziomie i możliwości ćwiczeń praktycznych w szkołach. Również poziomem przygotowania teoretycznego i praktycznego kadry nauczycielskiej jest niezadowalający. Przeprowadzone analizy wskazują na to, że ten ostatni aspekt jest kluczowy. Bez odpowiednio przygotowanych nauczycieli nie jest możliwe prowadzenie nauczania robotyki na poziomie oczekiwanym przez pracodawców. Z tego powodu projekt RUSOS jest ukierunkowany na wsparcie kształcenia kadry nauczycielskiej. W ramach projektu powstanie systemu edukacyjny opartego na platformie ICT. Nowe informacje z dziedziny robotyki przemysłowej i usługowej będą odpowiednio opracowywane a następnie udostępniane nauczycielom-uczniów w formie lekcji e-learningowych. Druga część systemu edukacyjnego będzie składać się z laboratorium wirtualnego zawierającego modele 3D urządzeń zautomatyzowanych i zrobotyzowanych.
Naczelnym zadaniem projektu jest dostarczenie kadrze nauczycielskiej średnich szkół zawodowych (grupa docelowa) przeglądu najnowszych rozwiązań praktycznych, osiągnięć badawczych i trendów rozwojowych w dziedzinie robotyki i wskazanie możliwości, warunków i reguł korzystania z nich, w szczególności w celach dydaktycznych. W projekcie uczestniczy siedmiu  partnerów z trzech różnych krajów: Republiki Słowacji, Rumunii i z Polski. Partnerzy ci reprezentują szeroki zakres uzupełniających się kompetencji i specjalności zawodowych z dziedziny robotyki, produkcji jak też edukacji i umiejętności pracy w grupach przedsiębiorstw (klastrach). Projekt adresowany jest przede wszystkim do grupy docelowej: nauczyciele średnich szkół zawodowych. Ich korzyści będą związane z uzyskiwaniem najświeższych informacji i wiedzy dotyczącej robotów przemysłowych i usługowych, co jest obecnie bardzo popularne i atrakcyjne oraz wzrostem umiejętności praktycznych związanych z posługiwaniem się robotami. Da to im szansę awansu lub znalezienia dobrego stanowiska na rynku pracy. W długiej perspektywie korzyści z realizacji projektu osiągną także przedsiębiorcy. Łatwiej im będzie zatrudnić pracowników z poszukiwanymi umiejętnościami, w tym lepiej wykształconych absolwentów średnich szkół zawodowych. Sami absolwenci będą posiadać wysokiej jakości wykształcenie w dziedzinach związanych z robotyką, co poprawi ich pozycję na rynku pracy i zwiększy szanse na zatrudnienie w jednym z zakładów produkcyjnych, który wykorzystuje instalacje zrobotyzowane, na przykład w branży motoryzacyjnej.

W osiągnięciu celów projektu sprzyjać będzie nowoczesne, innowacyjne podejście do:
  • treści szkoleniowych,
  • narzędzi edukacyjnych - wykorzystanie ICT, e-learning, modele wirtualne,
  • organizacji edukacji - promowanie kształcenia dualnego.

Grupy docelowe
  • Nauczyciele średnich szkół zawodowych,
  • Uczniowie średnich szkół zawodowych,
  • Przedsiębiorstwa produkcyjne