Nazwa projektu:
RUSOS - Robotyka dla nauczycieli œrednich szkół zawodowych
Okres trwania projektu::
wrzesień 2015 - paŸdziernik 2017
Program:
Nowy program edukacyjny Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 - Erasmus+
http://erasmusplus.org.pl/
Kordynator Projektu:


Kick-off Meeting,
KOŠICE, 11. November 2015

M2 Meeting,
KAZIMIERZ DOLNY, 20. Maj 2016

Dissemination Seminar,
BARDEJOV, 06. October 2016

M3 Meeting,
BUCURESTI, 02. February 2017

Training,
KOŠICE, 28. October 2017

M4 Meeting,
BARDEJOV, 29. October 2017
Technical University of Kosice
Faculty of Mechanical Engineering
Department of Robotics

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
HTML hit counter - Quick-counter.net