Nazwa projektu:
RUSOS - Robotyka dla nauczycieli średnich szkół zawodowych
Okres trwania projektu::
wrzesień 2015 - październik 2017
Program:
Nowy program edukacyjny Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 - Erasmus+
http://erasmusplus.org.pl/
Kordynator Projektu:


Kick-off Meeting,
KOŠICE, 11. November 2015

M2 Meeting,
KAZIMIERZ DOLNY, 20. Maj 2016

Dissemination Seminar,
BARDEJOV, 06. October 2016

M3 Meeting,
BUCURESTI, 02. Ferbuary 2017
Technical University of Kosice
Faculty of Mechanical Engineering
Department of Robotics