e-learning portal RUSOS:

http://rusos.sjf.tuke.sk/moodle

Wydarzenia związane z robotyką:

Stowarzyszenie branży robotyki: http://www.robotics.org/
Nowości z dziedziny robotyki: http://www.robotika.sk/mains.php
Nauczanie o robotach: http://www.learnaboutrobots.com/
Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki (POLSPAR): www.konsulting.gda.pl/polspar/

Portale poświęcone automatyce i robotyce:

http://www.robotyka.com/
http://www.asimo.pl/
http://automatykaonline.pl/

Prasa związana z robotyką on-line:

PAR Pomiary Automatyka Robotyka: http://www.par.pl/
JAMRIS - Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems: www.jamris.org/


Pożyteczne linki:

Komisja Europejska: http://ec.europa.eu
Program ERASMUS plus w Polsce: http://erasmusplus.org.pl/
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 w Polsce: http://www.frse.org.pl/
Kick-off Meeting,
KOŠICE, 11. November 2015

M2 Meeting,
KAZIMIERZ DOLNY, 20. Maj 2016

Dissemination Seminar,
BARDEJOV, 06. October 2016

M3 Meeting,
BUCURESTI, 02. February 2017

Training,
KOŠICE, 28. October 2017

M4 Meeting,
BARDEJOV, 29. October 2017
Technical University of Kosice
Faculty of Mechanical Engineering
Department of Robotics

Kordynator Projektu: