Spotkanie otwierajšce (Kick-off Meeting), Koszyce, 11 listopada 2015r

Kick-off Meeting,
KOŠICE, 11. November 2015

M2 Meeting,
KAZIMIERZ DOLNY, 20. Maj 2016

Dissemination Seminar,
BARDEJOV, 06. October 2016

M3 Meeting,
BUCURESTI, 02. February 2017

Training,
KOŠICE, 28. October 2017

M4 Meeting,
BARDEJOV, 29. October 2017
Technical University of Kosice
Faculty of Mechanical Engineering
Department of Robotics

Kordynator Projektu:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Spotkanie robocze (M2), Kazimierz Dolny, 20 maja 2016r
6. October 2016.................Dissemination Seminar, Bardejov, Slovakia

Spotkanie robocze (M3), Bucuresti, Romania, 2 luty 2017r
28. october 2017.................Training, Košice, Slovakia
29. october 2017.................M4 meeting, Bardejov, Slovakia