Noul program al UE pentru educație, formare, tineret și sport - Erasmus plus

Erasmus + este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport. Se ruleaza timp de șapte ani, 2014 - 2020, cu organizațiile invitate să aplice pentru finanțare în fiecare an pentru a desfășura activități creative și meritorii.
Programul Erasmus +  înlocuieste programele anterioare ale UE:

  • Programul de învățare pe tot parcursul vieții (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig).
  • Tineretul în acțiune.
  • Programele de cooperare transnațională: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programe bilaterale și sportul ca activitate nouă care includ aceste programe.

Programul Erasmus + își propune să stimuleze abilitățile și potențialul de angajare, precum și modernizarea educației, formării profesionale și de muncă pentru tineret. Programul de șapte ani va avea un buget de 14,7 milioane €; o creștere cu 40% față de nivelurile de cheltuieli curente, care să reflecte angajamentul UE de a investi în aceste domenii. Erasmus + va oferi oportunități pentru a peste 4 milioane de europeni pentru a studia, a se pregati, să câștige experiență de muncă și de voluntariat în străinătate. Erasmus + va sprijini parteneriatele transnaționale între instituțiile de educație, formare profesională, precum și organizațiile de tineret si organizatiile care să promoveze cooperarea și punți de legătură între lumea educației și de muncă, în scopul de a aborda lacunele de competențe cu care ne confruntăm în Europa. Acesta va sprijini, de asemenea, eforturile naționale de modernizare a educației, formării profesionale și a sistemelor de tineret. În domeniul sportului, va exista un sprijin pentru proiecte la nivel local și provocări transfrontaliere, cum ar fi combaterea aranjării meciurilor, dopajul, violența și rasismul. Erasmus + reunește șapte programe existente ale UE în domeniile educației, formării și tineretului; pentru prima dată, acesta va oferi un sprijin pentru sport. Ca un program integrat, Erasmus + oferă mai multe oportunități de cooperare în sectoarele din educație, formare, tineret și sport și este mai ușor de accesat decât programele anterioare, cu reguli de finanțare simplificate.

De ce este necesar proiectul?
Situația actuală a creșterii concurenței europene și globale și rezultatul presiunii descendente a prețurilor forteaza companiile slovace sa foloseasca sisteme moderne de producție automatizate și robotizate. Slovacia este caracterizata de producția de mașini, și se bazează în întregime pe sistemele de producție și asamblare extrem de automatizate și robotizate. Activitatea multor producători de automobile din Slovacia si deasemenea considerabil mai mulți furnizori la care operațiunile lor, în ceea ce privește asigurarea calității, flexibilitatea și eficiența, sunt construite pe utilizarea de roboți. Mai mult decât atât, robotica pătrunde rapid în alte industrii. În Slovacia, există mai multe companii de proiectare și implementare de stații de lucru robotizate (MANEX, ZTS VVU, MIA Vráble, Suèany, Vukov Prešov Extra, Liptovskę Mikuláš, etc și încă sunt în creștere). Aceste întreprinderi pot fi un succes bazat exclusiv pe absolvenți bine pregătiți din școlile secundare profesionale pentru funcții precum: operatorul de stații de lucru robotizate, programator, întreținere de diagnosticare, mecatronică și informatică. Cu toate acestea, întreprinderile se confruntă cu problema lipsei de cunoaștere, a acestor absolvenți de școli profesionale, cum funcționează aceste sisteme robotizate, deoarece acestia nu au aproape nici o cunoștință de implementare, programare, gestionare și operarea acestui echipament robotizat. În urma efectuării analizei mai profunde a arătat că informațiile care lipsesc în domeniul roboticii pentru tinerii care abandonează se datorează în principal predării insuficiente de robotica in timp ce studiaza în școala lor. Multe școli secundare nu sunt echipate în mod adecvat și, prin urmare, nu pot oferi studenților o formare adecvată în acest domeniu. În mod similar, profesorii din școlile profesionale nu dispun de informații adecvate și în timp util în domeniul roboticii.

Obiectivele proiectului
Proiectul este axat pe educarea profesorilor din școlile secundare și profesionale în domeniul roboticii. Tema robotica a fost aleasa intrucat aceasta este utilizata pe scară largă în industria de automobile, în operatiile de tăiere si formare precum și  pentru ca industria automobilelor este cea mai în curs de dezvoltare și de creștere industrie în Republica Slovacă și în Europa.
Cu toate acestea, întreprinderile suferă de o mare lipsă de operatori profesioniști ai acestor linii și tehnologii de asamblare robotizate. Lipsa este semnificativă la proaspeții absolvenți care au absolvit școlile profesionale. Lipsa principala de competențe este considerata incapacitatea de a opera, de a programa, de control și de manipulare a sistemelor robotizate. După evaluarea analizei stadiului actual au existat anumite concluzii, arătând lipsa de informații din domeniul roboticii în rândul absolvenților. Lipsa este cauzată de un nivel scăzut de educație în școlile profesionale. Nivelul scăzut de educație în domeniul roboticii este cauzată de facilitățile tehnice materiale precare la școlile profesionale, precum și de nivelul scăzut de experiențe teoretice și practice ale cadrelor didactice. Prin urmare lipsa este cauzata si de personalul care nu este în măsură să treacă la un nivel important și satisfăcător al educației în domeniul roboticii. Din cauza informațiilor menționate mai sus proiectul se concentrează asupra cadrelor didactice și are ca scop crearea unui sistem educațional bazat pe platforma ICT.
Informații actualizate din domeniul roboticii industriale și de servicii vor fi prelucrate și la dispoziția cursanților în această platformă sub formă de lecții de e-learning. A doua parte a sistemului educațional va consta în laborator virtual care conține modele virtuale 3D ale dispozitivelor robotizate si automate care pot fi utilizate în laboratorul virtual. Mai mult decât atât proiectul va oferi personalului didactic din școlile secundare profesionale (grupul țintă) cu revizuirea competițiilor robotizate care conțin condiții și reguli de depunere. Pe măsură ce aceste concursuri robotizate sunt larg răspândite și populare cu mediul de afaceri și furnizorii de educație din multe țări, dorim ca Republica Slovacă să participe la aceste activități la o mai mare scară, în scopul creșterii imaginii sale pozitive printre alte țări ale UE. Vor exista șapte parteneri de proiect din trei țări diferite: Republica Slovacă, Romania și Polonia. Partenerii de proiect reprezinta si unifica gama larga de profesionisti in domeniul de robotica, producție, cum ar fi educația și un partener de tip cluster. Proiectul își propune să aibă un impact și beneficii asupra a trei domenii: grupul țintă - personalul școlilor secundare profesionale, întreprinderi de producție și elevii din școlile profesionale de predare. Grupul țintă - cadre didactice - vor beneficia de obținerea celor mai recente informații și cunoștințe din domeniul roboticii industriale și de servicii, care este acum foarte popular și atractiv, oferindu-le avantajul de profesionalism. Acest lucru le va da posibilitatea de a fi promovat sau de a găsi o poziție bună pe piața forței de muncă. Pe termen lung, din punctul de vedere al afacerilor, vor beneficia absolvenții cu studii de școli profesionale.
Absolvenții școlilor profesionale secundare vor avea un nivel de educație de înaltă calitate în domeniul programării, operarii si manevrarii dispozitivelor robotizate, care le va oferi oportunitatea perfectă pentru a obține un loc de muncă într-una dintre afacerile de producție, care oferă un număr mare de posturi vacante și posturi care lucrează în cadrul domeniul producției de automobile, folosind dispozitive robotizate.

Obiectivele proiectului sunt specificate după cum urmează:
  • Inovarea în conținutul platformei,
  • inovarea în abordarea modernă a educației, ICT, e-learning, modele virtuale,
  • inovarea pentru educație duală.
.

Grupuri țintă:
  • Cadrele didactice din școlile secundare profesionale.
  • Elevii din școlile secundare profesionale.
  • Companiile producătoare.

Kick-off Meeting,
KOŠICE, 11. noiembrie 2015

întâlnire M2,
KAZIMIERZ DOLNY, 20. mai 2016

Dissemination Seminar,
BARDEJOV, 06. October 2016

M3 Meeting,
BUCURESTI, 02. February 2017

Training,
KOŠICE, 28. October 2017

M4 Meeting,
BARDEJOV, 29. October 2017
Technical University of Kosice
Faculty of Mechanical Engineering
Department of Robotics

Coordonator Proiect: