Názov projektu:
RUSOS - Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl
Doba trvania projektu:
September 2015 - Október 2017
Program:
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu,
mládež a šport 2014-2020 - Erasmus plus
Koordinátor projektu


Kick-off Meeting,
KOŠICE, 11. November 2015

M2 Meeting,
KAZIMIERZ DOLNY, 20. Maj 2016

Dissemination Seminar,
BARDEJOV, 06. October 2016

M3 Meeting,
BUCURESTI, 2. February 2017

Training,
KOŠICE, 28. October 2017

M4 Meeting,
BARDEJOV, 29. October 2017
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra robotiky

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
HTML hit counter - Quick-counter.net