Názov projektu:
RUSOS - Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl
Doba trvania projektu:
September 2015 - Október 2017
Program:
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu,
mládež a šport 2014-2020 - Erasmus plus
Koordinátor projektu


Kick-off Meeting,
KOŠICE, 11. November 2015

M2 Meeting,
KAZIMIERZ DOLNY, 20. Maj 2016

Dissemination Seminar,
BARDEJOV, 06. October 2016

M3 Meeting,
BUCURESTI, 2. February 2017
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra robotiky